Johdanto


[Hakemisto] [Peruskäsitteet]

Tämä opas on lyhyt johdatus World Wide Webin maailmaan. Oletan että osaat käyttää oman WWW-selausohjelmasi perustoimintoja, eli osaat seurata linkkejä ja palata takaisin edellisille sivuille.

Oppaan ensimmäisessä osassa käsittelen WWW:n perusteita, eli mikä WWW oikein on ja miten sitä käytetään. Toisessa osassa esitän HTML:n perusteet, eli kutakuinkin mielivaltaisesti valitun HTML:n osajoukon. Tämän oppaan tarkoitus ei nimittäin ole tehdä sinusta WWW-guru yössä, vaan se auttaa sinut matkalle.

Otaniemessä 8. tammikuuta 1996
Camillo Särs


Camillo Särs <Camillo.Sars-at-iki.fi>